De uitwerking van voorstellen van voorontwerpen van wet betreffende het internationaal humanitair recht